Effekten, nytten og sikkerheten av Stamox er underbygget av en mengde vitenskapelige undersøkelse og publikasjoner fra universiteter og institutter i mange land.

Det har lenge vært godt dokumentert at et kosthold med mye grønnsaker har er beskyttende effekt på hjerte og blodkarsykdommer, slik som hjerneblødning og hjerteinfarkt.

Alle grønnsaker er bra, men rødbeter har en ekstra evne til å senker blodtrykket, og beskytter dermed også hjertet. Nyere forskning tyder på at tilskudd av rødbete-ekstrakt ikke bare  reduserer blodtrykket, men også reduserer mengden oksygen som er nødvendig under trening, og forbedrer utholdenhet og styrke. Lavere blodtrykk og bedre kroppslig ytelse oppnås ved at det fra rødbeter dannes og frigis nitrogenoksyd.

Nitrogenoksyd har mange funksjoner i kroppen, blant annet regulering av blodstrømmen, muskelsammentrekning, glukose- og kalsium regulering, og stoffskifte i mitokondriene i cellene.

Mange hjerte og karsykdommer (bl.a. aterosklerose, høyt blodtrykk og hyperlipidemi) er forbundet med dårlig funksjon av blodkarveggene og redusert nitrogenoksidaktivitet.

Senker blodtrykket

I en undersøkelse (1) evaluerte man hva effekten av å drikke 0,5 l standardisert rødbeteekstrakt hadde på på blodtrykket. Systolisk blodtrykk falt med 10,4 mm Hg tre timer etter inntak av rødbeteekstraktet, og diastolisk blodtrykk falt 8 mm Hg to-og-en-halv time etter inntak. (1)

Surstoffbruk ved trening og blodtrykk

Foreløpige undersøkelser viser at en stor dose av det farmasøytiske produktet natriumnitrat (0,1 mmol / kg / dag i tre dager) gir en lavere oksygenbruk ved trening (4). I praksis viser det seg at under trening vil nitrattilskudd gjøre at man bruker mindre oksygen for en gitt arbeidskapasitet. Som et resultat av dette ble forskere i Storbritannia interessert i om de kunne oppnå tilsvarende resultater ved å gi rødbeteekstrakt i stedet for natriumnitrat. Dette skillet er viktig fordi natriumnitrat regnes som en doping, mens rødbeteekstrakter STAMOX er en naturlig produkt. (2) (Laboratoriet LGC i England, som brukes av OlympiaToppen og andre organisasjoner i innland og utland, for sikre seg mot doping bruk,  analyserer STAMOX regelmessig for å forsikre seg om at STAMOX ikke inneholder stoffer som er forbudt, eller ansett som doping. )

Næringsinnholdet i grønnsaker og grønnsaksjuice kan variere betydelig, avhengig av mange faktorer. For å gi en konsistente resultater, har de fleste av studiene som evaluerer effekten av rødbeter på oksygen kostnadene for trening, brukt et standardisert rødbete-ekstrakt.

Effekten av rødbete-ekstraktet på oksygen kostnadene ved moderat og høy intensitet trening, blodtrykket etter seks dagers inntak ble undersøkt. Utøverne fikk 0,5 liter fortynnet ekstrakt eller placebo (et liknende produkt, men antatt uvirksomt) i seks dager og gjennomført en rekke lav-og høy intensive sykkeltester i løpet av de siste tre dagene.

På 
dagene 4-6, var blodtrykket blitt betydelig lavere (8 mm Hg) hos personer som drakk rødbete-ekstraktet, sammenlignet med de som fikk placebo (narre-produktet). Trenings-forsøk viser at rødbete-ekstraktet reduserte oksygen kostnadene med hele 19% for sykling med middels intensitet, og økte tiden det tok for bli utmattet under høy intensiv sykling med 17%. (2)

En oppfølgingsstudie (5) ble utført for å finne ut av hvilken mekanismer som ligger bak evnen til å senke oksygen kostnadene ved moderat trening og forbedre toleranse for høy intensitet. Utøverne fikk rødbete-ekstrakt fortynnet i 1/2 vann, eller placebo (tilsvarende produkt uten nitrat) i seks dager og gjennomførte en rekke lav-og høy intensitet kne strekk øvelser i liggende stilling på de siste tre dagene. Rødbete-ekstraktet mer enn doblet plasma nitritt konsentrasjon og reduserte oksygen kostnaden og tiden før utmattelse ved både lav og høy intensitet trening.

Sammenlignet med placebo, senket rødbete-ekstraktet det systolisk blodtrykket med 5 mm Hg og diastolisk blodtrykket med 2 mm Hg. Rødbete-ekstraktet reduserte oksygen kostnadene ved moderat intensitet knebøy trening med 25% og økte tiden før utmattelse under høy intensiv knebøy trening. med 25% (5)

Bailey og hans kollegaer (5) mener at den beskyttende effekten rødbete-ekstrakt har ved hjerteinfarkt, skyldes en nitrogenoksid-mediert reduksjon i energibehov (og oksygenbruk) til hjertet, i tillegg til å øke blodgjennomstrømningen i det området der blodtilførselen har stoppet opp.(5 )

Vanhatalo og andre britiske forskere undersøkte den akutte (2 1/2 time) og kronisk (opptil 15 dager) effekter av rødbete-ekstrakt, på  blodtrykket og fysiologiske responser ved sykkeltrening. Utøverne fikk 0,5 L av av det standardiserte rødbete-ekstraktet eller et placebo produkt. Øvelsen ble i foretatt henhold til en protokoll og gjentatt 2 1/2 timer etter den første inntaket av rødbete-ekstraktet, og etter fem dager, og 15 dager. (3)

Rødbete-ekstraktetet ga en reduksjon i systolisk (4 mm Hg) og diastolisk (4 mm Hg) blodtrykk i hele 15-dagers testperioden . Denne effekten syntes å være mer uttalt etter 12 dager med tilskuddet. Sammenlignet med placebo, gikk oksygen forbruk under moderat trening ned 4% etter 2 1/2 time, og forble tilsvarende senket etter fem og 15 dager ved daglig inntak av rødbete-ekstrakt. (3)

Det antas at rødbete-ekstrakt reduserer blodtrykket og oksygenbehovet ved at bundet nitrat omsettes til nitrogenoksid. Rødbeter ekstrakt er også rik på flere metabolsk aktive forbindelser (betain, antioksidanter, og polyfenoler), og disse stoffene antas også å ha betydning på hjertet og kroppen forøvrig. (8)

Aminosyren betain har vært brukt til å behandle hjerte-kar-sykdommer. Det høye antioksidant innholdet i rødbeter kan gi beskyttelse mot treningsindusert oksydativt stress. Rødbeter inneholder også polyfenoler, quercetin og resveratrol, som er knyttet til stoffskiftet i mitokondriene og gir en økning i aerobe kapasiteten. Dermed påvirker rødbeter blodtrykket og ytelse på flere forskjellige måter. (8)

I Storbritannia ble det undersøkt de fysiologiske effektene av rødbete-ekstrakt (redusert blodtrykk, lavere oksygenbruk ved submaksimal trening, og forbedret toleranse for en høy intensitet trening) og man konkluderte der at effektene i hovedsak var å tilskrive det høye nitrat innhold. Det ble brukt en nitrat-fri rødbete juice som en placebo. Med dette kunne man isolere effekten av nitrat fra de andre potensielle aktive ingrediensene som finnes i rødbete juice, for å sikret at forsøket ikke ble påvirket av «placebo» effekten. (8)

Rødbeter ekstrakt og perifer karsykdom

I tillegg til forskningen angående blodtrykk og idrettslige prestasjoner, har man også sett på treningstoleranse hos pasienter med perifer arteriell sykdom, innsnevrede blodårer, eller «røykeben» der avleiringer på innsiden av blodkarene svekke blodstrømmen til beina og forårsaker tidvis smerte.

I en studie fikk pasienter 0,5 L løsning av det standardiserte rødbete-ekstrakt eller placebo (appelsinjuice) tre timer før under en maksimal hjertetest øvelse (10) Inntak av rødbete-ekstraktet reduserte det diastolisk blodtrykket ved hvile, og under maksimal belastning sterkt. I tillegg gikk pasientene 18% lengre tid før pasienten fikk smerter og var i stand til å gå 17% lenger sammenlignet med de som fikk placebo. Rødbete-ekstraktet bedret pasientens toleranse med nesten 20%. Dette er en statistisk og klinisk signifikant økning i funksjonalitet for en sykdomstilstand karakterisert ved redusert fysisk funksjon og livskvalitet. (10)

I tillegg til å gi lavere blodtrykk, er også generell bedre blodgjennomstrømning medvirkende til forbedring i treningstoleransen. Ettersom det ikke var endringer i endotelfunksjonen, antar man at rødbete-ekstraktet bedret perifer blodgjennomstrømning i områder med dårlig vevsgjennomstrømning, ved å øke nitrogenoksid produksjonen (10).

Les dette også.

Disse funnene har fått enkelte utholdenhetsutøvere til å prøve å bruke uorganiske nitrat salter (natrium eller kalium nitrat) for å redusere oksygen bruken for trening og forbedre ytelsen. Dette har reist bekymring blant forskere, som advarer mot farlig og ukontrollert bruk av nitrat salter, og spesielt nitritt salter, for å forbedre ytelsen.

Forskerne er også oppmerksom på at nitrat-holdige grønnsaker og grønnsaksjuice presenterer en potensiell risiko dersom det er lagret feil. Dersom bakterier som omdanner nitrat til nitritt forurense juice, kan høye nivåer av nitritt akkumuleres over tid, noe som kan være meget giftig (11).

Doseringen og formulering er ofte bestemmende for hvorvidt effektene er gunstig eller ugunstig. Som med andre kosttilskudd, er det viktig å vurdere risiko / nytte-forholdet. (12, 13)


Foreslått bruk av STAMOX.

For å oppnå en god effekt, kan man ta 1 teskje STAMOX daglig (Dette er hva Elholm brukte) Før konkurranser kan man ta 2 spiseskjeer STAMOX blandet i et glass vann ca 3 timer før øvelsen. Er økten på mer en ca 1/2 time, kan man fylle på med ferdiglaget «Stamox-juice».

Erfaring fra forskjellige idretter viser at 1 teskje daglig også gir en betydelig effekt. Dette kan tas daglig og vil gjøre at man mye senere blir trøtt under trening. Man tåler dermed mer trening, noe som også gir en langtids effekt.


Denne artikkelen er skrevet av Dr. Nils Reither, basert på nyere vitenskapelige publikasjoner. Forfatteren er utdannet veterinær, og har i en årrekke jobbet med ernæring til mennesker og dyr. Tallene i parentes ( ) viser hvilken artikkel opplysningene i teksten er hentet fra. 


Vitenskapelige referanser:

1. Webb AJ, Patel N, Loukogeorgakis S, et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties

of dietary nitrate via bioconversion to nitrite. Hypertension. 2008;51(3):784-790.

2. Bailey SJ, Winyard P, Vanhatalo A, et al. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of low-intensity

exercise and enhances tolerance to high-intensity exercise in humans. J Appl Physiol. 2009;107:1144-1155.

3. Vanhatalo A, Bailey SJ, Blackwell JR, et al. Acute and chronic effects of dietary nitrate supplementation on blood

pressure and the physiological responses to moderate-intensity and incremental exercise. Am J Physiol Regul Integr

Comp Physiol. 2010;299(4):R1121-R1131.

4. Larsen FJ, Weitzberg E, Lundberg JO, Ekblom B. Effects of dietary nitrate on oxygen cost during exercise. Acta Physiol

(Oxf). 2007;191(1):59-66.

5. Bailey SJ, Fulford J, Vanhatalo A, et al. Dietary nitrate supplementation enhances muscle contractile efficiency during

knee-extensor exercise in humans. J Appl Physiol. 2010;109(1):135-148.

6. Larsen FJ, Schiffer TA, Borniquel S, et al. Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans. Cell

Metab. 2011;13(2):149-159.

7. Ferreira LF, Behnke BJ. A toast to health and performance! Beetroot juice lowers blood pressure and the O2 cost of

exercise. J Appl Physiol. 2011;110(3):585-586.

8. Lansley KE, Winyard PG, Fulford J, et al. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of walking and running:

a placebo-controlled study. J Appl Physiol. 2011;110(3):591-600.

9. Lansley KE, Winyard PG, Bailey SJ, et al. Acute dietary nitrate supplementation improves cycling time trial

performance. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(6):1125-1131.

10. Kenjale AA, Ham KL, Stabler T, et al. Dietary nitrate supplementation enhances exercise performance in peripheral

arterial disease. J Appl Physiol. 2011;110(6):1582-1591.

11. Lundberg JO, Larsen FJ, Weitzberg E. Supplementation with nitrate and nitrite salts in exercise: a word of caution. J

Appl Physiol. 2011;111:616-617.

12. Allen JD. Reply to Lundberg, Larsen, and Weitzberg. J Appl Physiol. 2011;111(2):618.

13. Jones AM, Bailey SJ, Vanhatalo A, et al. Reply to Lundberg, Larsen, and Weitzberg. J Appl Physiol. 2011;111(2):619.

14. Hord NG, Tang Y, Bryan NS. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health

benefits. Am J Clin Nutr. 2009;90(1):1-10.
Webmaster April 2013 

 

Make a free website with Yola