Her er ANALYSE SERTIFIKATET fra HLF laboratoriet i Cambridge, UK, som er det eneste laboratoriet Olympia Toppen godkjenner for analyse av kosttilskudd. Dette sertifikatet beviser at Stamox er fri for substanser som er ulovlige eller uønsket. Stamox kan trygt brukes av alle idrettsutøvere, fra mosjonister til Olympisk nivå. 

Stamox er designet, utviklet og produsert i henhold til retningslinjene til Olympiatoppen, og produktet kontrolleres av laboratoriet LGC i Cambridge, UK, http://www.lgcgroup.com/

Detter for å sikre og dokumentere ar produktet ikke inneholder noen som er uønsket, utilsiktet, eller ulovlig
 

Make a free website with Yola